คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1
 ถาม : บริษัทฯ รับผลิตตามแบบ? 
 ตอบ : หากสั่งสินค้าจำนวนมากบริษัทฯ สามารถผลิตตามแบบให้ได้
คำถามที่ 2
 ถาม : บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้า?
 ตอบ : มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วไทย
คำถามที่ 3
 ถาม : ส่งสินค้าภายในกี่วัน
 ตอบ : ภายใน 3วัน หลังจากชำระเงินค่าสินค้า
 
Visitors: 350,593